ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

Φάτε οικολογικά!
Ζήστε οικολογικά!
Πεθάνετε οικολογικά!
Με το μαλακό!

G G Gench – Τζι Τζι Γκεντς
Μετάφραση Δρ Ελένη Μάρκου