ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

Υπάρχει μια γυναίκα που προτιμά το θάνατο
Αντί του άντρα που δεν της αρέσει.
Αυτή είναι η γυναίκα
Που μπορείς να θαυμάζεις συνεχώς.
Και υπάρχει μια γυναίκα που προτιμά τα χρήματα
ντί του άντρα που αγαπάει.
Αυτή είναι η γυναίκα
Που μπορείς να έχεις σαν ένα τσιγάρο για λίγο.

 

G G Gench – Τζι Τζι Γκεντς
Μετάφραση Δρ Ελένη Μάρκου