ΔΙΧΩΣ

 

Πόθος δίχως αγάπη,
τραγούδι δίχως μουσική,
Διασκέδασε
Αν το μπορείς.

 

G G Gench – Τζι Τζι Γκεντς
Μετάφραση Δρ Ελένη Μάρκου