ευτυχια

 

Μετά από ένα ταξίδι ενδιαφέρον,
Δυο εραστές βρίσκονται στον ναό της ευτυχίας.
Δεν μπορούν να φτάσουν πέρα από την ευτυχία τους,
Και θέλουν
Όλοι οι εραστές να είναι ευτυχισμένοι σαν κι αυτούς

 

G G Gench – Τζι Τζι Γκεντς
Μετάφραση Δρ Ελένη Μάρκου