ΚΑΚΟ ΤΑΙΡΙΑΣΜΑ

 

Ένας ξένος βρίσκεται στην πόλη μου.
Λέει πως αγαπά την πόλη μου
Περισσότερο από μένα.
Τι αρμονία,
Ένα κοράκι βρίσκεται ανάμεσα στα παγώνια.

 

G G Gench – Τζι Τζι Γκεντς
Μετάφραση Δρ Ελένη Μάρκου