ΜΙΜΗΤΡΙΑ

 

Έχασε την ταυτότητά της,
Και μιμείται κάποια.
Είναι η καλύτερη μιμήτρια,
Αλλά ποτέ της δε δίνει
Τη γεύση του δημιουργού.

 

G G Gench – Τζι Τζι Γκεντς
Μετάφραση Δρ Ελένη Μάρκου