ΟΧΙ ΑΚΟΜΑ

 

Αγαπητή Μου Κυρία,
Ξέρετε
Γιατί τα άνθη είναι όμορφα
Επάνω στα κλαδιά τους
Κι αξιόλογα στα χέρια,
Και γιατί είμαι δίπλα σας
Κι όχι στην αγκαλιά σας;

 

G G Gench – Τζι Τζι Γκεντς
Μετάφραση Δρ Ελένη Μάρκου