ΨΙΘΥΡΟΙ

 

Θυμάσαι;
Κάποτε τo όνομά μου είπες ψιθυριστά
Ξανά και ξανά.
Φαινόταν στη ματιά σου
Και στα χαμόγελά σου.
Μ’ αγαπούσες, δεν είναι έτσι;
Δεν μπορείς να τ’ αρνηθείς.
Τ όνομά μου είπες ψιθυριστά
Ξανά και ξανά.
Θυμάσαι;
Ήταν μια ξερή καλοκαιριάτικη μέρα.
Το είπες
Καθώς ήμουν βροχή στα μαλλιά σου
Και στο πρόσωπό σου.
Δεν μπορείς να τ’ αρνηθείς.
Μια από κείνες τις ημέρες,
Τ όνομά μου είπες ψιθυριστά
Ξανά και ξανά.

 

G G Gench – Τζι Τζι Γκεντς
Μετάφραση Δρ Ελένη Μάρκου