ΑΤΙΤΛΟ 1

 

φίλος μου ο γιατρός μ’ αρρώστησε.
Ο φίλος μου ο δικηγόρος μ’ έκανε να σκεφτώ.
Κι ο καλός μου φίλος έκανε το παλιό του κόλπο.
Κι έτσι πλέω μονάχος ενάντια στη θύελλα.
Καμία ανησυχία κόσμε καμία ανησυχία!
Είμαι δυνατός ναύτης.
Δεν πρόκειται να βουλιάξω.

 

G G Gench – Τζι Τζι Γκεντς
Μετάφραση Δρ Ελένη Μάρκου